Ontwikkelingen in de woningbouw tot 2040

  • foto van nieuwbouwwoningen
    Monitor woningbouw Noordvleugel

    De Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel streeft ernaar om een goed en actueel beeld te hebben van de ontwikkelingen op de woning(bouw)markt in het desbetreffende gebied.

Vervoerregio met ingang van 2015

Regioraad live

De Regioraad vergadert 4x per jaar.
Via de link hieronder kunt u deze vergadering live of achteraf volgen.

  • BTW brochure

    Een nieuwe brochure over hoe om te gaan met de BTW bij projecten infrastructuur.

Twitter icoon