Mogelijkheid nu tot 31 december 2015

Bijeenkomst over onderwijs en arbeidsmarkt

 • stempel
  Event 'Werk maken van talent'

  Op 28 september vindt het event 'Werk maken van talent' plaats over de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Een gezamenlijke inzet van werkgevers, onderwijs en overheid.

Investeringsagenda Fiets vastgesteld door Regioraad

 • Fietsdrukte_CS_1073
  Regio zet in op fiets

  De Stadsregio wil de komende 10 jaar zo'n 200 miljoen euro investeren in onder andere fietsinfrastructuur, fietsparkeermogelijkheden en verkeersveiligheid voor fietsers.

Woningproductie Noordvleugel in beeld

 • Monitor woningproductie Noordvleugel 2015

  De monitor woningproductie Noordvleugel 2015 geeft een beeld van de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt. Er zit weer een stijgende lijn in de productie maar er moet nog veel gebeuren.

Actieprogramma voor spreiding toerisme

 • toerismezs
  Actieprogramma Toerisme

  Het 'Actieprogramma Toerisme in de Metropoolregio Amsterdam 2025' is verschenen, met projecten en activiteiten om bezoekers meer over de regio te verspreiden.

Stadsregio extra

Bekijk de Stadsregio film

Regioraad live

De regioraad vergadert 4x per jaar.
Volg de regioraad live of bekijk een vergadering die eerder plaatsvond.

Fietsbrug over Zijkanaal H

 • 012_damdamfietsroute
  Dam-tot-Dam fietsroute stap dichterbij

  Op 17 juni hebben de bestuurders van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en de Stadsregio het startschot gegeven voor de fietsroute en de daarvoor benodigde fietsbrug over Zijkanaal H.

OV-lijnennetvisie vastgesteld

 • Veranderingen in het OV

  Op 21 mei is de OV-Lijnennetvisie 2018 vastgesteld. Daarbij zal nog een second opinion worden verricht. De visie gaat over de aansluiting van het stads- en streekvervoer op de Noord/Zuidlijn en de rest van het metronet.

Twitter icoon