WoningNet (tel. 0900 - 202 3072)


WoningNet: www.woningnetregioamsterdam.nl, tel. 0900 - 202 3072 (€ 0,45 per gesprek) publiceert wekelijks het aanbod aan vrijkomende huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam van bijna alle in de regio actieve woningcorporaties. Daarnaast bieden de corporaties ook koopwoningen aan via deze website.

Woningzoekenden kunnen op de website van Woningnet het woningaanbod van corporaties in de stadsregio Amsterdam bekijken, zich inschrijven als woningzoekende en reacties plaatsen op het woningaanbod. De woningcorporaties in de regio zijn vervolgens verantwoordelijk voor het aanbieden van de woning aan de kandidaat die eerste is op de lijst op basis van de selectieprocedure.

WoningNet is de uitvoeringsorganisatie van de woningcorporaties in deze regio. De Stadsregio is geen opdrachtgever van WoningNet: dat zijn de corporaties van het PWNR (Platform Woningcorporaties Noordelijke Randstad).

Voor het woningaanbod en uw inschrijving kunt u uitsluitend terecht bij Woningnet. De Stadsregio Amsterdam kan u hier niet mee helpen. Met vragen kunt u telefonisch terecht bij het Klantcontactcentrum Woningnet op 0900 - 202 3072 (€ 0,45 per gesprek).

Meer contactgegevens en een online contactformulier Woningnet vindt u op www.woningnetregioamsterdam.nl/Contact

Gerelateerde bericht(en):

WoningNet is zowel telefonisch als per e-mail minder goed bereikbaar door drukte vanwege de omzetting van woonduur naar inschrijfduur voor 31 december.

WoningNet raadt u aan via de website www.woningnetregioamsterdam.nl antwoord op uw vragen te vinden. Inschrijven en uw woonduur opgeven gaat ook via deze website.

Heeft u moeite met internet / uw digitale inschrijving: neem dan contact op met een Wijksteunpunt Wonen of uw lokale corporatie.

Alleen voor vragen over het waarom van de wijzigingen (wet en regelgeving) kunt u contact opnemen met de Stadsregio. Lees meer over de Regels toekenning sociale huurwoningen.